Etiket arşivi: Babayiğit nedir?

Babayiğit Nedir?

Kelime Kökeni: Ad

– Yiğit, delikanlı

– Gözü pek, korkusuz

– Yetişmiş genç erkek

– Gücü kuvveti yerinde erkek

– Mert

Cümle içinde kullanımı:” Babayiğit bir oğlandı rahmetli mahallede bir yürüdü mü yer titrerdi.”

BABAYİĞİT NEDİR?

Babayiğit Nedir?

Kelime Kökeni: Bileşik, İsim, Sıfattır

Bir iş de kendine güvenen kimse.

Gözü pek, Pervasız, Yürekli, Kuvvetli kimse.

Eş anlamlısı Mert, Güçlü, Yürekli

Cümle İçinde Kullanımı:’ Babayiğit adam, bütün zorlukların üstesinden geliyordu.’

CİVANMERT NEDİR?

Civanmert Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça, Bileşik, Sıfattır

Alp, Cesur, Babayiğit, Yüce gönüllü, Eş anlamlısı Yiğit

Cümle İçinde Kullanımı:’ Gayet civanmert çocuktu herkese kendini sevdiriyordu’.