harften kelime bul

Tabii, harften kelime bulma programı oluşturabilirim. Aşağıdaki Python kodu, kullanıcının girdiği harflerle oluşturulabilecek tüm İngilizce kelimeleri bulacaktır:

python
# İngilizce sözlük dosyasını yükleme
with open("english_words.txt") as file:
english_words = set(line.strip().lower() for line in file)

# Kullanıcı tarafından girilen harfler
letters = input("Lütfen harfleri girin: ")

# Harflerin sıralı tüm kombinasyonlarını bulma
def get_combinations(letters):
if len(letters) == 1:
return letters
result = set()
for i, letter in enumerate(letters):
for combination in get_combinations(letters[:i] + letters[i+1:]):
result.add(letter + combination)
return result

# Harflerden oluşan tüm kelimeleri bulma
matched_words = []
for combination in get_combinations(letters):
if combination in english_words:
matched_words.append(combination)

# Eşleşen kelimeleri yazdırma
if matched_words:
print("Eşleşen kelimeler:")
print(matched_words)
else:
print("Girilen harflerden hiçbir kelime oluşturulamadı.")

Bu kodu çalıştırdıktan sonra, program kullanıcıdan harfleri girmesini isteyecek ve ardından İngilizce sözlük dosyasındaki kelimelerle karşılaştırarak girilen harflerden oluşan tüm kelimeleri bulacaktır. Eşleşen kelimeleri ekrana yazdıracaktır. Eğer girilen harflerle oluşturulabilecek kelime yoksa, kullanıcıya buna dair bir mesaj verilecektir.