harflerden kelime türetme programı

Tabii, harflerden kelime türetme programı oluşturabilirim. Aşağıdaki Python kodu, kullanıcının girdiği harflerle oluşturulabilecek tüm İngilizce kelimeleri bulacaktır:

python
import itertools

# Kullanıcı tarafından girilen harfler
letters = input("Lütfen harfleri girin: ")

# Tüm kombinasyonları bulmak için itertools kullanılır
combinations = []
for i in range(1, len(letters)+1):
combinations += list(itertools.permutations(letters, i))

# Kelimeleri bulmak için sözlük dosyası kullanılır
with open("english_words.txt") as file:
words = set(line.strip().lower() for line in file)

# Girilen harflerden oluşan kelimeleri bulma
matched_words = set()
for combination in combinations:
word = "".join(combination).lower()
if word in words:
matched_words.add(word)

# Eşleşen kelimeleri yazdırma
print("Eşleşen kelimeler:")
print(matched_words)

Bu kodu çalıştırdıktan sonra, program kullanıcıdan harfleri girmesini isteyecek ve ardından İngilizce sözlük dosyasındaki kelimelerle karşılaştırarak girilen harflerden oluşan tüm kelimeleri bulacaktır. Eşleşen kelimeleri ekrana yazdıracaktır.