Deşne Nedir? 1

Deşne Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça-ad

– Hançer

– Ucu eğri ve sivri olan bıçak

– Sivri uçlu ateşsiz silah

Cümle içinde kullanımı: “Sözlerini birer deşne gibi kalbime indirirken hiç acımadın mı?”