Deşirmek Nedir? 1

Deşirmek Nedir?

– Devşirmek

– Derlemek

– Toplamak

– Katlamak

– Bir araya getirmek

Cümle içinde kullanımı: “Çocukları kendi aralarında deşirmek iyi bir şey değildir.”