Dem-keşîde Nedir? 1

Dem-keşîde Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça-ad

– Arkadaş

– Kafadar

– Kafa dengi

– Yoldaş

– Dost

Cümle içinde kullanımı: “Ekmeğimi bölüştüğüm dem-keşîde, sen ki acıma yoldaş ağrıma deva oldun.”