Dallı Budaklı Nedir? 1

Dallı Budaklı Nedir?

Kelime Kökeni: Sıfat

– Güç

– Zor

– Dalları ve budakları çok olan

– Çapraşık

– Karışık duruma girmiş olan

– Karışık

– Muğlak

Cümle içinde kullanımı: “Sorun çözmede ki başarısını dallı budaklı problemlerde gösterse iyi olacak.”