Ahdname-i Hümayun Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-tamlama

– Padişah buyruğu, ferman, emir, yarlık

Cümle içinde kullanımı: ” Ahd-nâme-i hümâyûn Osmanlı Devletinde padişahın hazırlattığı bir çeşit anayasal bildirgedir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.