yoksul kelimesinin eş anlamlısı

Yoksul kelimesinin bazı eş anlamlıları şunlardır:

  • Muhtaç
  • Fakir
  • Yoksun
  • İhtiyaç sahibi
  • Kimsesiz
  • Zavallı
  • Dar gelirli
  • Yetersiz
  • Mahrum
  • Sefil