Yok olmaya yüz tutmuş meslekler nelerdir? 1

Yok olmaya yüz tutmuş meslekler nelerdir?

Yıllar içinde teknolojik gelişmeler, toplumsal değişiklikler ve ekonomik dönüşümler, bazı meslekleri yok olmaya veya önemini yitirmeye yüz tutmuş hale getirmiştir. İşte bazı örnekler:

 1. Dokuma ve Dikiş Ustaları: Hazır giyim endüstrisinde otomasyonun artmasıyla, elde dikiş ve dokuma işi giderek azalmıştır.
 2. Demirciler: Günümüzde demir işleri ve çelik üretimi büyük ölçüde otomasyonla yapıldığı için geleneksel demircilik mesleği gerilemiştir.
 3. Radyo ve Televizyon Tamircileri: Teknolojinin hızlı ilerlemesi nedeniyle, radyo ve televizyon cihazları artık daha az tamir edilmeye uygun hale gelmiştir.
 4. Fotoğrafçılar: Dijital fotoğrafçılık teknolojisinin yükselmesi, geleneksel film fotoğrafçılığını geride bırakmış ve bu meslekte çalışanların sayısını azaltmıştır.
 5. Telgraf Operatörleri: İnternet ve dijital iletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla, telgraf operatörlüğü tamamen yok olmuştur.
 6. Kaset ve Disket Üreticileri: Dijital depolama teknolojilerinin gelişmesi, kaset ve disket üretimini gereksiz hale getirmiştir.
 7. Çamaşır Yıkayıcıları: Otomatik çamaşır makinelerinin yaygınlaşması, elde çamaşır yıkama işini azaltmıştır.
 8. Kuyumcular: Mücevherat ve saat sektöründe otomasyon, geleneksel kuyumculuğu etkilemiştir.
 9. Duvarcılar: İnşaat sektöründeki modern ekipmanlar ve teknolojiler, bazı geleneksel inşaat becerilerini gereksiz hale getirmiştir.
 10. Kağıt Harita Üreticileri: GPS ve dijital haritaların yaygınlaşması, geleneksel kağıt harita üretimini etkilemiştir.

Yukarıdaki örnekler, teknoloji, toplumsal değişimler ve ekonomik faktörler nedeniyle giderek daha az talep gören veya tamamen ortadan kaybolan meslekleri temsil etmektedir. Ancak aynı zamanda yeni teknolojiler ve sektörler de yeni iş fırsatları yaratmaktadır, bu nedenle bazı meslekler yerine yenileri ortaya çıkmaktadır.

Geçmişte olup günümüzde olmayan meslekler nelerdir?

Geçmişte var olan ancak günümüzde önemini yitirmiş veya tamamen ortadan kalkmış mesleklerden bazıları şunlar olabilir:

 1. Tasvirhane Sanatçıları: Resim yaparak kitapların içindeki görselleri oluşturan sanatçılar, bugün dijital tasarım ve baskı teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla yerini dijital grafik tasarımcılara bırakmıştır.
 2. Ağaçkakanla Ağaç Kesme Ustaları: Ağaçkakanlar, ağaçların odununu çıkarmak için kullanılırdı. Modern odunculuk ekipmanları ve teknolojileri, bu geleneksel mesleği büyük ölçüde gereksiz hale getirmiştir.
 3. Tasvirhane Sanatçıları: Özellikle el yapımı düğün davetiyeleri veya özel etkinlik davetiyeleri tasarlayan ve üreten kişiler, dijital tasarım ve baskı teknolojilerinin gelişmesiyle azalmıştır.
 4. Ağ Dokuma Ustaları: Geleneksel ağ dokuma ustaları, balıkçılık ve denizcilik gibi alanlarda ağ üretirdi. Ancak plastik ağlar ve endüstriyel üretim, bu geleneksel mesleği geride bırakmıştır.
 5. Kunduracılar: Ayakkabı üretimi büyük ölçüde fabrikasyon haline gelmiş ve el yapımı ayakkabılar ender hale gelmiştir.
 6. Araba Tamircileri: Otomobillerdeki teknolojik gelişmeler, modern araçların daha az tamir edilmesini gerektirir hale gelmesiyle geleneksel araba tamirciliğinin yerini daha çok otomotiv teknisyenleri ve mühendisleri almıştır.
 7. Dilenci: Geçmişte dilenciler, sokaklarda veya kapı önlerinde yaşamlarını sürdürmek için dilenirdi. Ancak sosyal yardım programlarının ve hayırseverlik kuruluşlarının yaygınlaşmasıyla bu meslek giderek azalmıştır.
 8. Körüklü Org Üstadları: Körüklü orglar, geçmişte müzik aleti olarak popülerdi. Ancak modern dijital ve elektronik müzik aletleri, körüklü orgların kullanımını büyük ölçüde azaltmıştır.
 9. Köpük ve Peruk Yapım Ustaları: Tarih boyunca peruklar ve saç uzatmaları popüler olmuştur, bu nedenle peruk yapım ustaları geçmişte yaygın bir meslek dalıydı. Ancak günümüzde peruklar daha çok fabrikalarda üretilmektedir.
 10. Sokak Aydınlatma Lambaçıları: Geçmişte sokak aydınlatma lambalarının gaz veya yağlı fitillerini düzenlemek ve bakımını yapmak için lambaçılar görevlendirilirdi. Elektrikli aydınlatma sistemlerinin yaygınlaşmasıyla bu meslek ortadan kalkmıştır.

Bu mesleklerin birçoğu, teknolojik ilerlemeler, ekonomik değişiklikler ve toplumsal dönüşümler nedeniyle önemini kaybetmiş veya tamamen ortadan kalkmıştır. Ancak bu gelişmeler aynı zamanda yeni iş fırsatları ve mesleklerin ortaya çıkmasına da neden olmuştur.

Gelecekte olabilecek meslekler nelerdir?

Gelecekteki meslekler, teknolojik gelişmeler, toplumsal ihtiyaçlar ve ekonomik değişikliklere bağlı olarak sürekli olarak evrim geçirecektir. Ancak aşağıda gelecekte olabilecek mesleklerin bazı örnekleri bulunmaktadır:

 1. Yapay Zeka Etikçileri (AI Ethics Specialists): Yapay zeka ve otomasyonun yaygınlaşmasıyla birlikte, etik ve veri gizliliği konularında uzmanlaşmış profesyonellere olan ihtiyaç artacaktır.
 2. Yapay Zeka Eğitmenleri (AI Trainers): Yapay zeka sistemlerini eğitmek ve denetlemek için uzmanlara ihtiyaç vardır. Bu uzmanlar, yapay zeka sistemlerinin insan değerlerine ve gereksinimlerine uygun olarak eğitilmesini sağlar.
 3. Yapay Zeka Geliştiricileri (AI Developers): Yapay zeka ve makine öğrenme alanındaki gelişmelerle birlikte, yapay zeka yazılımı ve uygulamaları geliştiren profesyonellere olan talep artacaktır.
 4. Uzaktan Çalışma Danışmanları (Remote Work Consultants): Çalışma şekillerinin değişmesiyle, şirketler ve çalışanlar arasında daha etkili uzaktan çalışma stratejilerini tasarlayan ve yönlendiren danışmanlara olan ihtiyaç artmaktadır.
 5. Siber Güvenlik Uzmanları (Cybersecurity Specialists): Siber saldırılar ve veri güvenliği tehditleri arttıkça, siber güvenlik uzmanlarına olan talep artacaktır.
 6. Veri Etikçileri (Data Ethics Consultants): Veri toplama, depolama ve kullanımıyla ilgili etik sorunlar arttıkça, bu alanda uzmanlaşmış profesyonellere ihtiyaç vardır.
 7. Yeşil Enerji Teknisyenleri (Green Energy Technicians): Sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımı arttıkça, rüzgar ve güneş enerjisi sistemlerinin kurulumu, bakımı ve onarımı için teknisyenlere olan talep artacaktır.
 8. Sağlık Teknolojisi Danışmanları (Healthcare Technology Consultants): Sağlık sektöründe dijital sağlık kayıt sistemleri ve tele sağlık uygulamaları gibi teknolojik gelişmelerle birlikte, sağlık teknolojilerini benimseyen sağlık kuruluşlarına danışmanlık sağlayacak uzmanlara olan ihtiyaç artmaktadır.
 9. Sosyal Medya Yöneticileri (Social Media Managers): Şirketlerin sosyal medya varlıklarını yöneten ve geliştiren profesyonellere olan talep artmaktadır.
 10. Uzaktan Sağlık Hizmetleri Sağlayıcıları (Telehealth Providers): Tele sağlık, özellikle pandemi sonrası dönemde hızla büyümektedir. Bu alanda doktorlar, hemşireler ve sağlık profesyonellerine olan talep artacaktır.
 11. Kişisel Veri Koruma Danışmanları (Personal Data Protection Advisors): Kişisel veri koruma ve gizliliği konusunda uzmanlaşmış profesyonellere olan talep, veri düzenlemelerinin artmasıyla birlikte artmaktadır.

Bu sadece birkaç örnek olup, gelecekteki meslekler büyük ölçüde teknolojik ilerlemelere, demografik değişikliklere ve toplumsal ihtiyaçlara bağlı olarak çeşitlenebilir. İlerleyen yıllarda ortaya çıkacak yeni teknolojiler ve sektörler, yeni iş fırsatları ve mesleklerin doğmasına neden olacaktır.