Fiilimsiler yan cümlecik oluşturur mu? 1

Fiilimsiler yan cümlecik oluşturur mu?

Evet, fiilimsiler yan cümlecikler oluşturabilir. Fiilimsiler, dilbilgisel bir yapı olan cümlecikleri oluşturmak için kullanılan kelimelerdir. Fiilimsiler, gerund (isim-fiil), infinitive (mastar), ve participles (üçüncü tekil şahıs hal eki eklenmiş hali) gibi çeşitli formlarda gelebilirler.

Örnekler:

 1. Gitmek istiyorum. (İstiyorum, infinitive bir fiilimsi olan “gitmek”i kullanır.)
 2. Koşarken düştü. (Koşarken, gerund bir fiilimsi olan “koşmak”ı kullanır.)
 3. Eve geldiğinde yorgundu. (Geldiğinde, participle bir fiilimsi olan “gelme”yi kullanır.)

Bu örneklerde görüldüğü gibi, fiilimsiler yan cümleciklerin temel bileşenlerinden biridir ve cümle yapısını zenginleştirmek veya daha fazla ayrıntı eklemek için kullanılabilirler.

Yan cümlecik nedir nasıl olur?

Yan cümlecik, bağımsız bir cümle oluşturamayan ve başka bir cümleyle birleştirilerek anlam taşıyan bir dilbilgisi yapısıdır. Yan cümlecikler, birincil cümle veya ana cümle ile bağlantılıdır ve ana cümlenin anlamını genişletmek, açıklamak, neden-sonuç ilişkisi kurmak, zamanı belirlemek veya koşulları ifade etmek gibi çeşitli amaçlar için kullanılırlar.

Yan cümlecikler, farklı türlerde olabilirler. İşte bazı yaygın yan cümlecik türleri ve örnekleri:

 1. Zaman Yan Cümlecikleri: Zamanı belirlemek için kullanılırlar.
  • Örnek: “Akşam yemeği yedikten sonra film izledik.”
 2. Neden-Sonuç Yan Cümlecikleri: Bir olayın nedenini veya sonucunu açıklamak için kullanılırlar.
  • Örnek: “Hava çok sıcak olduğu için dışarı çıkmadık.”
 3. Koşul Yan Cümlecikleri: Bir şart veya koşul altında gerçekleşen olayları ifade etmek için kullanılırlar.
  • Örnek: “Eğer yağmur yağarsa, pikniği iptal ederiz.”
 4. Şüphe Yan Cümlecikleri: Bir şüphe veya belirsizlik ifade etmek için kullanılırlar.
  • Örnek: “Sanırım yarın işe gitmeliyim.”
 5. Amaç Yan Cümlecikleri: Bir amacı veya hedefi ifade etmek için kullanılırlar.
  • Örnek: “Dil öğreniyorum, böylece yurtdışında rahatça iletişim kurabilirim.”

Yan cümlecikler, ana cümleden bağımsız olarak anlam taşıyamazlar ve ana cümlenin bir parçası olarak kullanılırlar. Bu nedenle, yan cümlecikleri anladığınızda, genellikle ana cümleyi de anlamalısınız çünkü ikisi birlikte bir anlam bütünlüğü oluştururlar. Yan cümlecikler, yazı ve konuşma dilinde sıklıkla kullanılan önemli bir dilbilgisi yapısıdır.

Yan cümlecik yargı bildirir mi?

Hayır, yan cümlecikler yargı bildirmezler. Yan cümlecikler, bağımsız bir cümle gibi tam bir düşünceyi ifade etmezler. Bunun yerine, bir ana cümleyle ilişkilendirilirler ve genellikle ana cümlenin anlamını genişletir, açıklar, neden-sonuç ilişkisi kurar, zamanı belirler veya koşulları ifade ederler. Yan cümlecikler, daha fazla bağlam sağlarlar, ancak bağımsız bir yargı içermezler.

Örneğin, “Çok çalıştığı için başarılı oldu” cümlesinde “Çok çalıştığı için” ifadesi bir yan cümleciktir ve ana cümle olan “başarılı oldu” ifadesini açıklar. Ancak “Çok çalıştığı için” ifadesi tek başına bağımsız bir yargı içermez, yani bir cümlenin tamamlanmış bir hali değildir. Yan cümleciklerin, ana cümlenin anlamını zenginleştirmek veya daha fazla ayrıntı eklemek gibi dil bilgisel işlevleri vardır.