Yassı kiriş 1

Yassı kiriş

“Yassı kiriş” terimi, inşaat ve mühendislik alanlarında kullanılan bir terimdir. Yassı kiriş, adından da anlaşılacağı gibi, kesiti geniş ve düz bir şekilde olan kiriş türüdür. Yani, yüksekliğine göre genişliği daha büyük olan kirişlere yassı kiriş denir.

Yassı kirişler, genellikle yatay bir şekilde kullanılır ve geniş tabanları sayesinde dikey yükleri daha iyi taşıyabilirler. Bina ve köprü gibi yapıların çatıları, zeminleri veya kirişlerin altında uzun açıklıkları desteklemek için yassı kirişler kullanılabilir.

Yassı kiriş ne demek?

Bu tür kirişler, betonarme yapıların ve çelik konstrüksiyonların tasarımında önemli bir rol oynar. Yassı kirişler, diğer kiriş türleriyle kıyaslandığında daha düşük kesit alanı ile aynı yük taşıma kapasitesine sahip olabilirler, bu da yapıların daha hafif ve ekonomik olmasını sağlar.

Yassı kirişler, çeşitli inşaat projelerinde kullanılan önemli bir yapı elemanıdır ve yapı mühendisleri tarafından tasarım ve hesaplamaları yapılarak güvenli ve dayanıklı bir şekilde kullanılırlar.

Kolon ve kiriş farkı nedir?

Kolon ve kiriş, inşaat ve yapı mühendisliği terimleri olup, yapıların taşıyıcı sistemlerinde önemli rolleri olan yapı elemanlarıdır. İşlev ve kullanım açısından farklılıkları şu şekildedir:

 1. Kolon (Sütun):
  • Kolonlar, yapıların dikey yüklere karşı dayanıklılığını sağlayan ve yükleri temel veya zemine ileten dikey yapı elemanlarıdır.
  • Genellikle silindirik veya kare kesite sahip olabilirler.
  • Çoğunlukla zemine gömülen veya temel üzerine yerleştirilen yapı elemanlarıdır.
  • Yatay yükleri taşımak için enine donatılarla (çoğunlukla çelik donatı) güçlendirilebilirler.
  • Yüksek binalarda, kolonlar binanın tüm katları boyunca yükselir ve katlar arasındaki yükleri taşır.
 2. Kiriş:
  • Kirişler, kolonlar veya destekler arasındaki açıklıkları kapatmak ve yatay yükleri taşımak için kullanılan yatay yapı elemanlarıdır.
  • Genellikle dikdörtgen veya I kesite sahip olabilirler.
  • Kirişler, kolonlara veya duvarlara oturtulurlar ve üzerlerine yük taşıyan elemanları desteklerler.
  • Yüksek binalarda, katlar arasında yatay yükleri taşımak için kullanılırlar ve dikey elemanlar arasındaki bağlantıyı sağlarlar.

Özetle, kolonlar dikey yükleri taşıyan dikey yapı elemanlarıdır ve genellikle zeminle temel arasında yer alırlar. Kirişler ise yatay yükleri taşıyan yatay yapı elemanlarıdır ve kolonlar veya destekler arasında açıklıkları kapatarak yükleri taşırlar. Bir yapıda kolonlar ve kirişler bir araya gelerek taşıyıcı sistemi oluştururlar ve yapıya dayanıklılık kazandırırlar.

Evlerde kiriş nerede bulunur?

Evlerde kirişler, taşıyıcı sistemdeki yapı elemanları olarak kullanılırlar ve genellikle çatı ve zemin katları arasında bulunurlar. Kirişler, binanın çatı yükünü taşıyarak tavan ve zemini desteklerler.

 1. Tavan Kirişleri: Evlerde tavan kirişleri, çatı katının altındaki tavanı taşımak için kullanılır. Tavan kirişleri, çatı eğimi boyunca yerleştirilir ve çatının taşıyıcı iskeletini oluştururlar. Çatının çıkma kısımları ve farklı eğimlerdeki kısımlarında farklı tipte kirişler kullanılabilir.
 2. Döşeme Kirişleri: Zemin katlarında ve katlar arasında yer alan döşeme kirişleri, katların arasındaki açıklıkları kapatıp yükleri taşıyan yapı elemanlarıdır. Bu kirişler, taşıyıcı duvarlara veya kolonlara oturtulurlar ve zeminin yüksekliğine göre değişen boyutlara sahip olabilirler.
 3. Taşıyıcı Kolonlarla Bağlantılı Kirişler: Taşıyıcı kolonlarla bağlantılı kirişler, kolonların arasındaki açıklıkları kapatarak yatay yükleri taşır. Bu kirişler, duvarlar veya taşıyıcı kolonlar üzerine oturtulur ve yapıya dayanıklılık kazandırırlar.

Kirişlerin kullanımı ve konumu, evin tasarımına ve kullanım amacına göre değişebilir. Taşıyıcı sistemdeki bu yapı elemanları, bina güvenliği ve dayanıklılığı açısından önemli bir rol oynar. Kirişler, binanın statik ve yapısal hesaplamalarında dikkate alınarak doğru boyut ve malzeme seçilerek inşa edilir. Ayrıca, yerel inşaat standartlarına uygun olarak tasarlanmaları ve uygulanmaları da önemlidir.