Thales neyi savundu kısaca? 1

Thales neyi savundu kısaca?

Thales, Antik Yunan filozoflarından biri olarak, doğanın temel unsuru olarak suyu savunmuştur. Ona göre, su, her şeyin ana maddesi ve her şeyin oluştuğu ilk neden olarak kabul edilir. Suyun, değişmeyen ancak diğer tüm var olanların kendisinden doğup yine kendisine döndüğü ana madde olduğunu iddia etmiştir​.

thales’in hayatı kısaca

Thales, yaklaşık M.Ö. 624 ile M.Ö. 546 yılları arasında yaşamış bir Antik Yunan düşünürüdür. Milet’te doğmuş ve Eski Yunan’ın “Yedi Bilgesi”nden biri olarak kabul edilir. Felsefe ve bilimin öncüsü olarak adlandırılan Thales, yazılı hiçbir metin bırakmamış olmasına rağmen, Heredot ve Diogenes Laertios gibi antik yazarlar tarafından aktarılan bilgilerle tanınır. Mitolojik açıklamalarla yetinmeyip, doğa olaylarını akılcı bir şekilde açıklamaya çalışmış ve bu yönüyle bilimsel düşüncenin temellerini atmıştır. Astronomiyle de ilgilenen Thales, güneş tutulmasını önceden hesaplamış ve Nil Nehri’nin yükselmesini rüzgara bağlamıştır​.

thales’in hayatı ve felsefi düşünceleri

Thales, M.Ö. 624 ile M.Ö. 546 yılları arasında yaşamış Anadolu kökenli bir filozoftur. Felsefe ve bilimin öncüsü olarak kabul edilen Thales, mitolojik açıklamalar yerine doğa olaylarını akılcı bir şekilde açıklama çabasında bulunmuştur. Eski Yunan’ın “Yedi Bilgesi”nden biri olan Thales, suyu her şeyin ana maddesi olarak görmüş ve doğayı anlamaya çalışırken mitolojik açıklamalar ile akılcı açıklamalar arasında köprü kurmuştur. Astronomi ile de ilgilenen Thales, güneş tutulmasını önceden hesaplamış ve bir yılı 365 güne bölmüştür​.