Halay Türk mü Kürt mü? 1

Halay Türk mü Kürt mü?

“Halay” hem Türk hem de Kürt kültürlerinde yaygın bir dans türüdür. Kökeni eski zamanlara dayanır ve her iki kültürde de farklı stilleri ve müzikleri ile kutlamaların ve toplumsal etkinliklerin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Her iki halkın müziğinde ve danslarında önemli yer tutar ve her iki topluluk tarafından sahiplenilen bir gelenektir. Bu nedenle, halayın sadece Türk veya sadece Kürt olduğunu söylemek yerine, her iki kültürün de ortak mirası olarak kabul etmek daha doğru olacaktır. Her kültür, halaya kendi özgün yorumlarını ve varyasyonlarını katmıştır.

Halay Çeşitleri isimleri

Halay, Anadolu ve Mezopotamya coğrafyasında yaygın olan ve birçok farklı isim ve çeşitle ifade edilen bir halk dansıdır. İşte farklı bölgelerde rastlanan bazı halay çeşitlerinin isimleri:

 1. Türk Halayları:
  • Bar: Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da, özellikle Erzurum, Kars ve Ardahan bölgelerinde yaygındır.
  • Davul Zurna Halayı: Genellikle düğünlerde ve bayramlarda oynanan, hızlı ve coşkulu bir halay türüdür.
  • Çiftetelli: Batı Anadolu’da yaygın olan ve genellikle düğünlerde kadınlar tarafından oynanan bir türdür.
  • Kasap Havası: İstanbul kökenli bir halay türüdür.
 2. Kürt Halayları:
  • Dîlan: Ağırlıklı olarak Dersim bölgesinde oynanan bir halay türüdür.
  • Govend veya Dîlok: Kürtler arasında geniş bir coğrafyada oynanan halayın genel adıdır.
  • Şemmame: Güneydoğu Anadolu’da yaygın olan coşkulu bir Kürt dansıdır.
 3. Diğer Yöresel Halaylar:
  • Horon: Karadeniz bölgesine özgü, hızlı adımların ve sıçramaların olduğu bir dans türüdür.
  • Zeybek: Ege bölgesine has, daha ağır ve onurlu hareketlerle yapılan bir halk dansıdır.
  • Lezginka: Kafkas kökenli ve Doğu Anadolu’da da oynanan enerjik bir danstır.

Bu isimler, halayın farklı yörelerde nasıl farklı şekillerde ifade edildiğini gösterir ve her biri o bölgenin kültürel zenginliğini ve özgünlüğünü temsil eder. Her türün kendine has müziği, ritmi ve oyun şekli vardır.

Halay çeşitleri

Halay çeşitleri, Anadolu ve çevresindeki coğrafyalarda yaygın olan halk danslarından biridir ve birçok farklı yöreye özgü çeşitlilik gösterir. İşte bazı yaygın halay çeşitleri:

 1. Türkiye’de Halay Çeşitleri:
  • Davul-Zurna Halayı: Genellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da davul ve zurna eşliğinde oynanır.
  • Bar: Erzurum, Kars ve Ardahan gibi Doğu Anadolu bölgelerinde yaygındır.
  • Çiftetelli: Batı Anadolu’da, özellikle düğünlerde kadınlar tarafından oynanan ritmik bir halay türüdür.
  • Halay: Orta ve Doğu Anadolu’da, genellikle hızlı ve tempolu bir şekilde oynanan genel bir halay türüdür.
 2. Kürt Halayları (Govend):
  • Dîlan: Dersim bölgesine özgü melodik bir halay türüdür.
  • Şemmame: Güneydoğu Anadolu’da özellikle Diyarbakır yöresinde popülerdir.
  • Bijî veya Dîlok: Daha çok Hakkari ve çevresinde oynanan bir çeşittir.
 3. Diğer Yöresel Halaylar:
  • Horon: Karadeniz bölgesine özgü, sert ve hızlı adımların karakteristik olduğu bir türdür.
  • Zeybek: Ege bölgesine has, daha yavaş ve ağır hareketlerle yapılan bir halk dansıdır.
  • Lezginka: Kafkas kökenli, enerjik ve hızlı adımları ile bilinen bir danstır.

Halayın bu çeşitleri, müzik aletleri, adım atış hızları, oyun düzenleri gibi özelliklerle birbirinden ayrılır ve her biri kendi bölgesinin kültürel mirasını yansıtır.