Etiket arşivi: Kadınları Sınıflayan Toplumlar

Kadın Olmaya Dair Her Şey!

Ataerkil bir düzene sahip dünya da Kadın olmak hem bir lütuf hem de büyük bir eziyet olarak görülmektedir. Geleneklerimizde kadının ötekileştirilip sınırlandırılması, gerici kafaların ortaya çıkardığı söylemlerle sınıflandırılmıştır.

Kimi topluma göre Kadın, çocuk doğuran, kimine göre ise yetişkinlik olgusuna ulaşmış kız çocuğudur. Ev işleri, çocuk bakımı ve eşinin ihtiyaçlarını karşılayan Kadın, çoğu yerde erkeğin egemenliği altında kalarak yönlendirilmeye müsait bir ırk olarak görülmektedir.

Kadına atfedilen bu sorumluluklar ve yükümlükler, ne yazık ki her ülkede ve toplumda kadını geri plana itmektedir.

Bir kadın aslında Nedir?

Bu sorunun en doğru cevabı ise şudur;

Kadın: Çalışan ve Üretendir.

Kadın: Erkeğini tamamlayan, en büyük destekçisidir.

Kadın: Annedir, yeni yaşamları elinde tutandır.

Kadın: Toplumun kurucusudur.

Kadın: Sevgiyi ve aşkı nitelendiren, öğretendir.

Kadın: Sevgilidir.

Kadın: Şefkattir.