Etiket arşivi: hocaların hocası eş anlamlısı

A’lemü’l-ulemâ Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-tamlama

– Bilginlerin bilgini, hocaların hocası, öğretmenlerin öğretmeni

Cümle içinde kullanımı: ” Konya’nın en namlı a’lemü’l-ulemâsı Hâkim beydir, hepimiz onun terbiyesinden geçtik.”