Etiket arşivi: Bildik nedir?

Bildik Nedir?

Kelime Kökeni: Sıfat

– Bilinen

– Maruf

– Aşina

– Yabancı olmayan

– Bilinen şey

– Malûm

– Herkesçe tanınan

– Tanınan

– Meşhur

Cümle içinde kullanımı: “Bildik hatalardan döndüm de aklımın sana kayıp orada oyalanmasına mani olamadım.”