Nedir?

A’yân-ı Sâbite Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-tamlama – Evren biliminin suretler biçiminde göründüğü alem – Âlem-i ceberût Cümle içinde kullanımı:” A’yân-ı Sâbite evrenin sırrını saklayan bir alemdir.”