Nedir?

Ayak Dîvânı Nedir?

Kelime Kökeni: Ad – Yeniçeri ocağında ağaların erlere verdikleri öğüt – Bir sorunu çözmek için acele toplantı yapmak – Padişahın ve devlet görevlilerinin seferlerde veya hareket halinde yada olağanüstü durumlarda derhal içinde bulundukları yerde yaptıkları toplantı – Ayak üstü toplanan meclis – Ayak üstü yapılan muhabbet Cümle içinde kullanımı:” Nedir bu ayak dîvânının amacı, bizleri […]