Etiket arşivi: Artık nedir?

Artık Nedir?

Kelime Kökeni: Ad

– Fazla, efzun, ziyade, arta kalan

– Eksik karşıtı

– Bundan böyle, gayrı

– Şimdi, öyle ise

– Elverir, kâfi

– Başka, özge

– Artan

Cümle içinde kullanımı: ” Beni unutma, artık hayatının bir köşesinde olamasam da seni sevdiğimi bil yeter.”

 

İZMARİT NEDİR?

İzmarit nedir?

Kelime kökeni: Rumca isimdir.

Küçük pullu ve kılçıklı bir balık.

İçilmiş sigaranın artığı.

Boyları 25 cm olabilen, tüm denizlerimizde dağılım gösteren, vücudunun iki yanında koyu benek bulunan, kumlu, çamurlu ve kayalık zeminlerde yaşayan demersal bir tür, beyaz göz balığı, melana.

Cümle içinde kullanımı:’ Balıkçılar bugünkü yakalanan balıklar arasında  izmarit balığı da yakalamışlar.’