sömürge nedir

Sömürge, bir ülkenin başka bir ülkeyi askeri, siyasi, ekonomik ya da kültürel yönden kontrol ettiği, sözde bağımsız olan ancak gerçekte bağımlı bir toprak ya da bölgedir. Sömürgecilik genellikle, sömürge ülkede bulunan doğal kaynakların yağmalanması, yerel halkın sömürülmesi ve sömürgeci ülkenin kendi ihtiyaçlarına göre üretim yapılması gibi uygulamaları içerir. Sömürgecilik, tarihsel olarak birçok ülkenin toprak bütünlüğünü bozmuş ve kültürlerin yok olmasına neden olmuştur. Günümüzde, sömürgecilik geçmişte olduğu kadar yaygın değildir, ancak bazı ülkeler hala küçük sömürge topraklarına sahiptir.