Şiirde mısra nedir örnek? 1

Şiirde mısra nedir örnek?

Şiirde “mısra”, bir dizeyi ifade eder. Diğer bir deyişle, bir şairin bir satırdaki ifadesidir. Her mısra, belli bir ölçüye, uyuma ve ritme sahip olabilir.

Örnek: Bir şiirin dört mısrası şöyle olabilir:

bash
nlümde bir umut var, dalgalanır deniz gibi,
Hayallerle doludur, parlar yıldız tebessümü,
Her günü bir başlangıç sayar, yeniden yazılır,
Uykusuz geçen gecenin ardından doğar güneş.

Bu örnekte her bir satır bir mısradır.

Mısra nasıl bulunur?

Mısra, şiirdeki bir satırı temsil eder. Şiiri oluşturan her bir dize, bir mısradır. Dolayısıyla mısranın “nasıl bulunduğu” hakkında bir kılavuza ihtiyaç duymazsınız. Ancak, bir şairin eserini okuduğunuzda her bir satır başlangıcı ve sonunu takip ederek mısraları belirleyebilirsiniz.

Eğer bir şiirde kaç mısra olduğunu belirlemek istiyorsanız:

 1. Şiiri baştan sona okuyun.
 2. Her yeni satırı sayın. (Boş satırları saymamanız gerekebilir, çünkü genellikle boş satırlar yeni bir kıta veya bölümü belirtir.)
 3. Saydığınız satır sayısı o şiirdeki mısra sayısını verecektir.

Örneğin, şu kısa şiirde:

css
Gökyüzü mavisiyle dolu,
Bir bulut geçiyor yavaşça,
Rüzgarla dans ediyor ağaçlar,
Her yaprakta bir hüzün.

Bu şiirde dört mısra bulunmaktadır.

Şiirde kıta ve mısra nedir?

Şiirde “mısra” ve “kıta” temel yapı birimlerindendir. İkisi de şiirin bölümlerini tanımlamak için kullanılır, ancak farklı öğeleri ifade ederler.

 1. Mısra:
  • Mısra, şiirdeki bir satırdır. Başka bir deyişle, bir dizedir.
  • Her mısra genellikle kendi içinde belli bir ölçüye ve uyuma sahiptir.

  Örnek:

  Gökyüzü mavisiyle dolu,

  Bu tek bir mıradır.

 2. Kıta:
  • Kıta, birkaç mısradan oluşan şiirin bölümüdür.
  • Genellikle dört mısradan oluşan bir kıtaya “dörtlük” denir. Ancak bazı kıtalar iki, üç, beş veya daha fazla mısradan oluşabilir.
  • Kıtalar arası genellikle boş bir satır bırakılarak kıtaların birbirinden ayrıldığı gösterilir.

  Örnek:

  css
  Gökyüzü mavisiyle dolu,
  Bir bulut geçiyor yavaşça,
  Rüzgarla dans ediyor ağaçlar,
  Her yaprakta bir hüzün.

  Bu dört mısradan oluşan bir kıtadır (dörtlük).

Bu terimlerin her ikisi de şiirin yapısını ve ritmini belirlemekte önemli roller oynar.