Kuranı Kerim ahiretle ilgili ne gibi bilgiler vermektedir? 1

Kuranı Kerim ahiretle ilgili ne gibi bilgiler vermektedir?

Kur’an-ı Kerim, ahiret hakkında pek çok ayetle bilgi verir. Ahiret, ölüm sonrası yaşamı, dirilişi, hesaplaşmayı, cennet ve cehennemi kapsayan bir kavramdır. İşte Kur’an’dan ahiretle ilgili bazı temel bilgiler:

 1. Diriliş ve Ba’s: Ölüm sonrası insanların diriltilip yeniden hayata döndürüleceklerine dair pek çok ayet bulunmaktadır.
  • “Ölülerin diriltileceği günü şüpheye düşüren kimdir? Allah, birinci yaratışta sizi yarattığı gibi tekrar sizi diriltecektir.” (El-Hacc, 22:5)
 2. Hesap Günü ve Mizan: Kıyamet gününde insanların yaptığı amellerin tartılacağına dair ayetler bulunmaktadır.
  • “Kimin tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kimin tartıları hafif gelirse, işte onlar kendi aleyhlerine zulmederek ziyan edenlerdir.” (El-A’raf, 7:8-9)
 3. Cennet ve Cehennem: İyi amel işleyenlere cennetin, kötü amel işleyenlere ise cehennemin vaat edildiği pek çok ayet bulunmaktadır.
  • Cennet için: “Rableri onlara: ‘Benim rahmetimden dolayı cennetime girin’ diyecektir.” (Nahl, 16:32)
  • Cehennem için: “O gün yüzlerini ateşte döndürüp kavuracağız. ‘Dünyada Allah’ın ayetlerini yalanladınız mı?’ diyecektir.” (Fussilat, 41:21)
 4. Ahiret İnancının Önemi: İnanç sistemlerinin temel taşlarından biri olan ahiret inancı, insanların dünyadaki davranışlarını etkileyen önemli bir unsurdur.
  • “Her kim ahirete inanarak hayırlı bir iş yaparsa, onun için rızkı bol bir karşılık vardır.” (El-Kasas, 28:80)
 5. Ölümsüz Yaşam: Ahirette yaşamın sona ermeyeceği, cennetliklerin ebedi yaşamla mükâfatlandırılacakları ve cehennemliklerin de ebedi bir azapla cezalandırılacakları belirtilir.

Bu bilgiler, Kur’an’daki ahiret kavramının sadece birkaç yönünü ele almaktadır. Ahiretle ilgili daha derinlemesine bilgi sahibi olmak için Kur’an’ı bütünüyle okumak ve tefsirlerden yararlanmak faydalı olacaktır.

Ahiret Hayatının Aşamaları

Kur’an-ı Kerim, ahiret hayatının birkaç aşamadan oluştuğunu belirtir. Bu aşamalar şu şekildedir:

 1. Ölüm: Her canlının tadacağı bir gerçek olarak ölüm, ahiret hayatının başlangıcını teşkil eder.
  • “Her nefis ölümü tadacaktır. Sonunda siz ancak maaşlarınıza döndürüleceksiniz.” (Al-İmran, 3:185)
 2. Kabir Hayatı (Berzah): Ölüm sonrası kıyamet kopuncaya kadar ki döneme denir. Bu süre zarfında insanların ruhları bir “bekleme” evresinde olacaklardır. Bu dönemde insanlar amellerine göre ya rahatlık içinde ya da sıkıntı içinde olacaklardır.
  • “Arkalarından kendilerine gelip yetişemeyen bir nesil gelince, ‘Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla ve kalplerimizde, iman edenlere karşı bir kin bırakma! Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin’ derler.” (Haşr, 59:10)
 3. Ba’s (Dirilme): Kıyametin kopmasından sonra insanların mezarlarından kalkarak yeniden diriltilmeleridir.
  • “Sonra onu ölü olarak bırakıp, ölüden sonra onu dirilttik ve ona yeryüzünde bir hayat verdik.” (Yasin, 36:33)
 4. Mahşer (Toplanma): Tüm insanların amellerinin hesabını vermek üzere toplandığı alana denir.
  • “O gün bizi toplayıp dirilttiğinde, sanki yeryüzünde bir saat kadar kalmışız gibi gelecektir.” (Rum, 30:55)
 5. Hesaplaşma ve Mizan (Tartı): İnsanların amellerinin değerlendirilip tartıldığı aşamadır.
  • “Kimin tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kimin tartıları hafif gelirse, işte onlar kendi aleyhlerine zulmederek ziyan edenlerdir.” (El-A’raf, 7:8-9)
 6. Kitapların Verilmesi: İnsanlara sağlarından ya da sollarından amel defterlerinin verilmesidir. Sağlarından kitaplarını alanlar cennete, sollarından alanlar cehenneme girecektir.
  • “Her insanın, yaptığından (amel defteri) boynuna bağlanmış bir kuş vardır. Kıyamet günü ona açıkça gösterilen bir kitapla karşılaşacaktır.” (İsra, 17:13)
 7. Cennet ve Cehennem: İyi amel işleyenlere cennetin, kötü amel işleyenlere ise cehennemin vaat edildiği son aşamadır.
  • “Şüphesiz takva sahipleri cennetlerde ve pınarlarda olacaktır.” (Al-Hijr, 15:45)

Bu aşamalar, ahiret hayatının temel bileşenlerini oluşturur. Ahiretle ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmak için Kur’an’ı bütünüyle okumak ve tefsirlerden yararlanmak faydalı olacaktır.

Ahiret hayatı ile ilgili ayetler kısa

Ahiret hayatıyla ilgili Kur’an’da pek çok ayet bulunmaktadır. İşte bu ayetlerden bazı kısa olanları:

 1. Diriliş:
  • “Allah, ölümden sonra sizi diriltmez mi?” (Bakara, 2:259)
 2. Hesap Günü:
  • “Her kim bir zerre kadar hayır yaparsa onu görecek, her kim bir zerre kadar şer yaparsa onu görecek.” (Zilzal, 99:7-8)
 3. Cennet:
  • “Şüphesiz takva sahipleri cennetlerdedir.” (İnşikak, 84:11)
 4. Cehennem:
  • “Her inatçı, günaha düşkün kişi cehenneme atılır.” (Kari’a, 101:9)
 5. Hesap ve Mizan:
  • “Kimin tartıları ağır gelirse, işte o, mutlu bir hayat içindedir. Kimin tartıları hafif gelirse, onun anası ‘Huviye’dir. Ne olduğunu bilir misin o ‘Huviye’nin? Kavurucu bir ateştir!” (Kari’a, 101:6-11)
 6. Ahiret İnancının Önemi:
  • “Ahirete iman eden bir kimse, namazını dosdoğru kılar ve rızkını verdiğimizden harcar.” (Lokman, 31:4)

Bu kısa ayetler, ahiretle ilgili Kur’an’daki geniş bilginin sadece bir kısmını oluşturmaktadır. Ahiretle ilgili daha derinlemesine bilgi sahibi olmak için Kur’an’ı bütünüyle okumak faydalı olacaktır.