Seküler, Sekülerizm/Sekülarizm Tanımları Nedir? 1

Seküler, Sekülerizm/Sekülarizm Tanımları Nedir?

Kelime Kökeni: Fransızca

1- Sıfat olarak kullanıldığında yüzyılda bir olan, yüzyıllık anlamlarına gelmektedir.

2- Dinden bağımsız bir yaşam, dünyacılık görüşü, laik yaşama uygun düşen anlamlarında kullanılır.

Sekülarist: Felsefe anlayışı içinde dünyacılık yanlısı olarak tanımlanan kelime TDK tarafından dünyacı karşılığını almaktadır.  Dinlerin baskısı ve kuralları olmadan dünya işlerine odaklı olmak manasına gelmektedir.

Sekülarizm / Sekülerizm Nedir? 

Din ve ruhani meseleleri düşünmeden, ahiret inancına takılmadan dünyaya odaklanarak yaşamayı ifade eden kelimelerdir.  Geniş bir anlam taşıyan terimin içinde birçok akım barınırken, odak noktası din ögeleri ve dini merkezlere bağlı kalmadan siyasi, hukuki ve sosyal olarak ayıran bir terim olarak kullanılır. Dünya işlerini, nesnel olanı göz önünde bulundurarak dünyevi olacak şekilde yaşamayı tayin eder.

Sekülerizmin ışık tuttuğu akımlardan birisi Laikliktir, bu iki terim çok sık bir arada kullanılmaktadır.Laiklik dini öğretilerin ve kurumların devlet işleyişine müdahale etmemesi, devletinde dini konulara müdahale etmemesini amaçlar.

Sekülerizm Tanımı Nedir? 

Siyasi amaçlarda dini ve devleti birbirinden ayıran sekülerizm, iki ayrı kurumun birbirinden zıt ve bir arada bulanamayacağını telkin eder.

Felsefi açıdan bakıldığında sekülerizm, devletin nedenselliğe dayalı olarak bilimsel ve somut temellerine dayanan kavram olarak kullanılır.

Toplumsal ve siyasi olarak birçok alanda varlığını hissettiren sekülerizm, felsefe alanıyla birlikte etik hukukun ve hakların doğmasında temel alınan bir akımdır…