seküler nedir

Seküler terimi, dinle ilgili olmayan veya dine karşıt anlamda kullanılan bir kavramdır. Laiklik ilkesiyle ilişkilendirilir ve genellikle dünya işleriyle ilgilenen, dünyevi, maddi dünyaya odaklanan anlamında kullanılır.