seçim sandık görevlisi

Seçim sandık görevlileri, seçim günü oy kullanma işlemlerinin düzgün bir şekilde gerçekleştirilmesinden sorumlu olan kişilerdir. Genellikle bu görevliler, kamu personeli arasından veya seçimlere gönüllü olarak katılan vatandaşlar arasından seçilir. Sandık görevlilerinin ana sorumlulukları arasında seçmenlerin kimliklerini kontrol etmek, oy kullanma işlemini yönlendirmek, oy sayımını yapmak ve sonuçları raporlamak yer alır. Ayrıca, seçmenlerin sorularını yanıtlamak ve seçim günü oluşabilecek herhangi bir sorunu çözmek de görevleri arasındadır.