Saprofit Beslenme

Saprofit beslenme, cansız organizmaların, ölü organizmaların ve atık maddelerin çürümesi yoluyla organik madde elde etmeleri ve bu organik maddeleri besin olarak kullanmalarıdır. Saprofit organizmalar, kendi besinlerini kendileri üretmezler, ancak çürüyen diğer organizmaların ve atıkların ürettiği organik maddeleri kullanarak yaşarlar. Bu tür organizmalar, özellikle toprakta, sudaki organizmaların çürümesinde ve organik madde döngüsünde önemli bir rol oynarlar. Saprofit beslenme, ototrofik beslenme ve heterotrofik beslenme ile birlikte, canlıların beslenme biçimlerinden biridir.