Ruhul Kudüs hangi meleğin diğer adıdır? 1

Ruhul Kudüs hangi meleğin diğer adıdır?

Ruhul Kudüs, İslam inancında Cebrail’in diğer adıdır. Cebrail, İslam inanışına göre Allah’ın vahiylerini peygamberlere ileten melek olarak bilinir. Bu yüzden Ruhul Kudüs veya Cebrail, İslam’da önemli bir melek olarak kabul edilir.