Püriten ahlak ne demek? 1

Püriten ahlak ne demek?

Püriten ahlak, 17. yüzyıl İngiltere’sinde ve Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkan bir ahlak anlayışını ifade eder. Püritenler, Anglikan Kilisesi’ni reforme etmek için çaba gösteren Protestan bir grup olarak ortaya çıktılar. Püriten ahlakı, aşırı dürüstlük, çalışkanlık, kendi kendini denetleme ve dindarlık gibi özellikleri vurgular. Bu ahlaki prensipler, Püriten toplumlarında bireylerin yaşamlarını düzenlemesinde ve toplumun genel ahlaki standartlarını belirlemesinde önemli bir rol oynamıştır. Püritenler, sıkı dini inançlarına dayalı olarak toplumlarını disiplin altında tutmaya ve ahlaki normları korumaya büyük önem vermişlerdir. Bu nedenle, Püriten ahlakı, İngiliz ve Amerikan kültüründe derin bir etki bırakmış ve bazı açılardan günümüzde bile belirli ahlaki değerleri etkilemeye devam etmektedir.