Romeo ve Juliet yaşları 1

Romeo ve Juliet yaşları

William Shakespeare’ın ünlü eseri “Romeo ve Juliet”teki karakterlerin yaşları, eserde belirli bir yaşa dair kesin bir bilgi verilmese de genellikle genç yaşlarda oldukları düşünülür. Romeo ve Juliet’in genç aşıklar olarak tasvir edildiği ve hikayenin gençliklerinin getirdiği duygusal yoğunluğa dayandığı bilinir.

Eserde, Romeo ve Juliet’in yaşlarına dair kesin bir bilgi verilmediği için bu konuda tam bir görüş birliği yoktur. Ancak genel olarak karakterlerin 13 ile 17 yaşları arasında olduğu düşünülür. Bu genç yaşlar, hikayenin trajedisini ve duygusal yoğunluğunu vurgulamak amacıyla kullanılmış olabilir.

Romeo ve Juliet sözleri