Prepositions nedir? 1

Prepositions nedir?

Prepositions (edatlar olarak da bilinir), dilbilgisel bir terimdir ve bir nesnenin diğer kelimelerle olan ilişkisini belirtmek için kullanılan kelimelerdir. Prepositions, cümledeki nesnelerin, yerlerin, zamanların ve ilişkilerin nasıl birbirine bağlandığını gösterir. Genellikle cümlenin diğer kısımlarını birbirine bağlamak veya konum, zaman, sebep gibi ilişkileri ifade etmek için kullanılır.

Örnek preposition’lar:

 1. “in” (içinde) – Örnek: “The book is in the bag.” (Kitap çantanın içindedir.)
 2. “on” (üzerinde) – Örnek: “The keys are on the table.” (Anahtarlar masanın üstündedir.)
 3. “at” (inde) – Örnek: “I will meet you at the park.” (Seni parkta buluşacağım.)
 4. “under” (altında) – Örnek: “The cat is under the bed.” (Kedi yatağın altındadır.)
 5. “between” (arasında) – Örnek: “The book is between the two bookshelves.” (Kitap iki kitaplığın arasındadır.)

Prepositions, cümledeki bağlamına bağlı olarak farklı anlamlar kazanabilir ve kullanıldıkları nesne veya konuya göre değişebilir. İyi bir İngilizce dilbilgisi kuralları ve preposition kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için İngilizce dilbilgisi kaynaklarına başvurabilirsiniz.

Prepositions neye göre kullanılır?

Prepositions, İngilizce’de bir nesnenin diğer kelimelerle olan ilişkisini belirtmek için kullanılır. İşte prepositions’ların kullanımına dair temel kılavuzlar:

 1. Konum İlişkileri: Prepositions, nesnelerin fiziksel konumlarını belirtmek için kullanılır. Örneğin:
  • “The cat is on the table.” (Kedi masanın üstündedir.)
  • “The book is under the chair.” (Kitap sandalyenin altındadır.)
 2. Yön İlişkileri: Prepositions, nesnelerin bir yerden başka bir yere yönelik hareketini veya yönelimini ifade etmek için kullanılır. Örneğin:
  • “I’m going to the store.” (Mağazaya gidiyorum.)
  • “She walked across the bridge.” (Köprünün üzerinden yürüdü.)
 3. Zaman İlişkileri: Prepositions, zamanı belirtmek veya zaman aralıklarını ifade etmek için kullanılabilir. Örneğin:
  • “I have an appointment at 2 PM.” (2’de randevum var.)
  • “We met in 2005.” (2005’te buluştuk.)
 4. Sebep ve Neden İlişkileri: Prepositions, bir olayın sebebini veya nedenini belirtmek için kullanılabilir. Örneğin:
  • “She cried because of the sad movie.” (Üzgün film yüzünden ağladı.)
  • “He did it for his family.” (Ailesi için yaptı.)
 5. Karşılaştırma: Prepositions, iki veya daha fazla şeyi karşılaştırmak için kullanılabilir. Örneğin:
  • “She is taller than her brother.” (Kardeşinden daha uzundur.)
  • “This book is better than the last one.” (Bu kitap, öncekine göre daha iyidir.)

Prepositions, İngilizce dilbilgisinin önemli bir parçasıdır ve doğru kullanılmaları, cümlenin anlamını açıklığa kavuşturur. Ancak, prepositions kullanımı bazen dilbilgisel kurallara dayanmayabilir ve sık sık öğrenilmesi gereken bir özellik olarak kabul edilir. İyi bir İngilizce sözlüğün preposition kullanımını gösteren örnekler içermesi size bu konuda yardımcı olabilir.

Mevsimler hangi preposition alır?

Mevsimler, belirli preposition’larla kullanılabilir. İşte mevsimlerin hangi preposition’larla kullanılabileceği:

 1. İlkbahar (Spring): İlkbahar mevsimi için genellikle “in” preposition’ı kullanılır.
  • “I love to go for walks in spring.” (İlkbaharda yürüyüşe çıkmayı severim.)
 2. Yaz (Summer): Yaz mevsimi için de “in” preposition’ı sıkça kullanılır.
  • “We usually go on vacation in summer.” (Genellikle yazın tatil yaparız.)
 3. Sonbahar (Autumn/Fall): Sonbahar için de “in” preposition’ı yaygın olarak kullanılır.
  • “The leaves change color in autumn.” (Yapraklar sonbaharda renk değiştirir.)
 4. Kış (Winter): Kış mevsimi için “in” preposition’ı en yaygın kullanılanıdır.
  • “I like to drink hot chocolate in winter.” (Kışın sıcak çikolata içmeyi severim.)

Bu preposition’lar, mevsimlerin başladığı zamanı veya süresini ifade etmek için kullanılır. Ancak bazı durumlarda “during” preposition’ı da mevsimlerle kullanılabilir:

 • “We like to go skiing during the winter.” (Kışın kayak yapmayı severiz.)

Hangi preposition’ı kullanmanız gerektiği, cümlenin bağlamına ve anlamına bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, cümlenizin tam anlamını ifade etmek için doğru preposition’ı seçmek önemlidir.