Meydan zıt anlamlısı nedir? 1

Meydan zıt anlamlısı nedir?

“Meydan” kelimesinin zıt anlamlısı “geri çekilme,” “kaçma,” veya “geri adım atma” gibi kavramlardır. “Meydan” kelimesi genellikle bir mücadele, yarışma veya karşılaşma alanını ifade etmek için kullanılırken, zıt anlamlı kavramlar ise bu tür etkinliklerden uzaklaşmayı veya kaçmayı ifade eder.

Dar kelimesinin zıt anlamlısı ne demek?

“Dar” kelimesinin zıt anlamlısı “geniş” veya “bol” gibi kavramlardır. “Dar” kelimesi, bir nesnenin veya alanın sınırlı veya kısıtlı bir boyuta sahip olduğunu ifade ederken, “geniş” veya “bol” kelimesi daha fazla alan veya alanın daha geniş bir boyutta olduğunu ifade eder. Bu nedenle “dar” ile “geniş” arasında bir zıt anlam ilişkisi bulunur.

Meydan ın eş anlamlısı nedir?

“Meydan” kelimesinin eş anlamlıları şunlar olabilir:

 1. Alan
 2. Mey
 3. Sahra
 4. Pazar
 5. Meydanlık
 6. Taşlık
 7. Açık
 8. Avlu

Bu kelimeler, bağlamına göre “meydan” kelimesinin yerine kullanılabilir.

Gaye kelimesinin eş anlamı nedir?

“Gaye” kelimesinin eş anlamlıları şunlar olabilir:

 1. Hedef
 2. Amaç
 3. Niyet
 4. Maksat
 5. Düşünce
 6. İstek
 7. Akit
 8. Özlem

Bu kelimeler, “gaye” kelimesinin anlamına ve kullanıldığı bağlama göre alternatif olarak kullanılabilir.