Pdr eşit ağırlık mı sayısal mı? 1

Pdr eşit ağırlık mı sayısal mı?

Genellikle “pdr” terimi, fen bilimleri, dil ve edebiyat dersleri gibi belirli derslerin bir arada bulunduğu, bölümlerin eğitim programları ve içerikleri için kullanılan bir kısaltma olabilir. Ancak, hangi bölümde veya bağlamda kullanıldığını bilmek gereklidir.

“Sayısal” ve “eşit ağırlık” terimleri Türk eğitim sistemindeki lise türlerini ifade eder.

  1. Sayısal: Sayısal bölüm, matematik ve fen bilimleri alanlarına ağırlık veren bir lise türüdür. Bu bölümde, matematik, fizik, kimya gibi fen dersleri daha fazla önem taşır. Öğrenciler, sayısal puan türüne göre üniversiteye giriş sınavlarında sayısal bölümlerine uygun olan bölümlere yönlendirilir.
  2. Eşit Ağırlık: Eşit ağırlık bölümü, sosyal bilimler, fen bilimleri ve dil bilgisi alanlarını dengeli bir şekilde içeren bir lise türüdür. Bu bölümde, matematik, edebiyat, tarih, coğrafya gibi dersler eşit derecede önemlidir. Eşit ağırlık puan türüne göre üniversiteye giriş sınavlarında eşit ağırlık bölümlerine uygun olan bölümlere yönlendirilir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, üniversitelerin eğitim fakülteleri veya ilgili fakültelerinde yer alan bir lisans programıdır. Bu bölüm, öğrencilere rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanlarında teorik bilgi ve uygulama becerileri kazandırmayı amaçlar. Öğrenciler, bu program sayesinde bireylerin kişisel, sosyal ve akademik gelişimlerine destek olacak bilgi ve becerilere sahip olurlar.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü öğrencileri, bireylerin ve toplulukların yaşadığı zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olmayı ve onların potansiyellerini maksimize etmeyi hedefleyen profesyoneller olma yolunda eğitilirler. Bu bölümde öğrencilere genellikle aşağıdaki konularda dersler verilir:

  1. Temel Psikolojik Süreçler: Bu derslerde öğrencilere temel psikoloji bilgileri verilir. Bilişsel, duygusal ve sosyal süreçler hakkında bilgi edinirler.
  2. Gelişim Psikolojisi: Bu derslerde bireylerin yaşam boyunca fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal olarak nasıl geliştikleri ve değiştikleri incelenir.
  3. Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı: Bu alanda öğrencilere kariyer danışmanlığı ve bireylerin meslek seçimlerini nasıl yönlendirecekleri konusunda eğitim verilir.
  4. Psikolojik Danışma Becerileri: Öğrenciler, bireylerle birebir veya grup çalışmaları yaparken kullanabilecekleri danışma becerilerini öğrenirler.
  5. Okul ve Toplum Rehberliği: Bu derslerde öğrencilere okullarda ve topluluklarda rehberlik ve danışmanlık yapmanın nasıl olacağı anlatılır.
  6. Psikolojik Testler ve Değerlendirme: Bu derslerde öğrencilere çeşitli psikolojik testleri uygulama ve sonuçları değerlendirme becerileri öğretilir.

pdr taban puanları

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünün taban puanları, üniversiteler ve başvuru yapılan yılın kontenjan durumuna göre değişiklik gösterir. Her yıl üniversiteler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen kılavuzlara göre öğrenci alımı yapar ve kontenjanlarını açıklar.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünün taban puanları, genellikle bir önceki yılın sonuçlarına ve o yılın sınavlarında elde edilen başarı ortalamalarına göre belirlenir. Puanlar, farklı üniversitelerde ve programlarda değişebilir.

Taban puanlar, her üniversite için ve hatta farklı fakülteler veya programlar için dahi farklılık gösterebilir. Ayrıca öğrencilerin mezun oldukları liselerin türü (sayısal, eşit ağırlık, sözel veya dil ağırlıklı gibi) de taban puanlarını etkileyebilir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü taban puanlarına ulaşmak için üniversitelerin resmi web sitelerini ve YÖK’ün güncel kılavuzlarını takip etmek gerekir. Eğer bir üniversite veya fakülte belirli bir yıl için taban puanlarını açıklamışsa, bu bilgilere o kaynaklardan ulaşabilirsiniz.