Ön Ad ve Adıl nasıl ayırt edilir? 1

Ön Ad ve Adıl nasıl ayırt edilir?

İsim (ön ad) ve sıfat (adıl) arasındaki farkı anlamak için aşağıdaki açıklamalara dikkat edebilirsiniz:

 1. İsim (Ön Ad):
  • İsim, varlık, nesne, kişi, yer veya kavramları temsil eden kelimelerdir. Örnekler: kitap, masa, Ali, İstanbul, sevgi.
  • İsimler genellikle bir şeyi adlandırmak veya tanımlamak için kullanılır.
  • İsimler, cümle içinde öznenin veya nesnenin kim veya ne olduğunu belirtmek için kullanılabilir.
  • Cümlenin temel ögelerinden biridir ve bir cümlenin öznesi veya nesnesi olabilir.
 2. Sıfat (Adıl):
  • Sıfatlar, isimleri nitelendiren veya özelliklerini tanımlayan kelimelerdir. Örnekler: güzel, büyük, mutlu, yeşil, hızlı.
  • Sıfatlar, isimlerin nasıl olduğunu veya hangi türde olduğunu belirtmek için kullanılır.
  • Sıfatlar, bir ismi daha spesifik veya tanımlayıcı hale getirebilirler.
  • Cümlenin bir parçası olarak ismi daha açıklayıcı veya detaylı hale getirirler.

Örneğin:

 • “Mavi gökyüzü” cümlesinde, “mavi” bir sıfattır ve “gökyüzü” ismi nitelendirir.
 • “Hızlı koşan çocuk” cümlesinde, “hızlı” bir sıfattır ve “çocuk” ismini tanımlar.

Özetlemek gerekirse, isimler (ön adlar) varlıkları veya kavramları adlandırırken, sıfatlar (adıllar) isimleri nitelendirir veya tanımlar. İsimler nesneleri veya kavramları temsil ederken, sıfatlar bu nesnelerin özelliklerini belirtir.

Ön ad özellikleri nelerdir?

Ön ad (isim), dilbilgisel olarak çeşitli özelliklere sahip olabilir. İşte ön adların temel özellikleri:

 1. Cinsiyet (Gender): Bazı dillerde isimler cinsiyetlendirilir. Örneğin, İspanyolca’da “chico” (erkek çocuk) ve “chica” (kız çocuk) isimleri cinsiyetlendirilmiştir. Ancak bu özellik her dilde aynı şekilde uygulanmaz ve bazı dillerde isimler cinsiyetsizdir.
 2. Sayı (Number): İsimler tekil (bir şeyi tek olarak temsil eder) veya çoğul (bir şeyin birden fazla olduğunu ifade eder) olabilir. Örneğin, İngilizce’de “book” (kitap) tekil iken “books” (kitaplar) çoğuldur.
 3. Belirli ve Belirsizlik: İsimler belirli (the) veya belirsiz (a, an) olabilir. Belirli isimler, belirli bir şeyi işaret ederken, belirsiz isimler genellikle bir tür veya sınıfı temsil eder. Örneğin, “the car” (araba) belirli bir arabayı ifade ederken, “a car” (bir araba) belirsiz bir araba ifade eder.
 4. İyelik (Possession): İsimler, sahiplik durumuna göre iyelik ekleri alabilirler. Örneğin, “John’s book” (John’un kitabı) ifadesinde “John’s” iyelik ekidir ve kitap John’a aittir.
 5. Tür (Class or Type): İsimler, genellikle bir şeyin türünü veya sınıfını belirtir. Örneğin, “dog” (köpek) bir hayvan türünü temsil eder.
 6. İşlev (Function): İsimler, cümle içinde farklı işlevlerde kullanılabilirler. Özne, nesne, nesne tamlaması gibi farklı dilbilgisi yapılarında kullanılabilirler.
 7. Deyimler ve Özel İfadeler: Bazı isimler, özgün veya deyimsel anlamları olan özel ifadeleri temsil eder. Örneğin, “red herring” (gerçeği gizlemek için kullanılan yanıltıcı bilgi) bir deyimdir ve “red” (kırmızı) ile “herring” (sardalya) kelimeleri burada gerçek anlamlarını taşımaz.

Bu özellikler, diller arasında farklılık gösterebilir ve dilbilgisel yapılarına bağlı olarak değişebilir. Her dil, kendi özgün kurallarına sahip olduğu için ön adların özellikleri de dillere göre farklılık gösterebilir.

Ön adı bulmak için hangi sorular sorulur?

Bir cümlenin içinde yer alan ismi (ön adı) belirlemek için aşağıdaki türden sorular sorarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz:

 1. Kim veya Ne? (Who or What?): İsmin kim veya neyi temsil ettiğini belirlemek için bu temel soruyu sorabilirsiniz. Örneğin, “Kim evde?” sorusuyla “Ali” ismi belirlenebilir.
 2. Hangi türden? (What kind of?): İsmin hangi tür veya sınıfa ait olduğunu anlamak için bu soruyu sorabilirsiniz. Örneğin, “Hangi tür araba?” sorusuyla “spor araba” ismi belirlenebilir.
 3. Hangi renk? (What color?): İsmin rengini belirlemek için bu soruyu sorabilirsiniz. Örneğin, “Hangi renk çanta?” sorusuyla “siyah çanta” ismi belirlenebilir.
 4. Hangi boyutta? (What size?): İsmin boyutunu veya büyüklüğünü belirlemek için bu soruyu sorabilirsiniz. Örneğin, “Hangi boyutta ev?” sorusuyla “küçük ev” veya “büyük ev” ismi belirlenebilir.
 5. Kimin veya Kime ait? (Whose or Whom?): İsmin sahibini veya kime ait olduğunu belirlemek için bu soruyu sorabilirsiniz. Örneğin, “Kimin kitabı?” sorusuyla “Ali’nin kitabı” ismi belirlenebilir.
 6. Kaç tane? (How many?): İsmin kaç adet olduğunu belirlemek için bu soruyu sorabilirsiniz. Örneğin, “Kaç tane elma var?” sorusuyla “beş elma” ismi belirlenebilir.

Bu tür sorular, cümlenin bağlamına ve içeriğine göre değişebilir ve ismin niteliklerini daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir. İsmin belirlenmesi, cümlenin anlamını daha iyi anlamak için önemlidir ve iletişimde doğru ifadeyi sağlar.