Bir valinin görev ve yetkileri nelerdir? 1

Bir valinin görev ve yetkileri nelerdir?

Bir vali, bir ilin en üst düzey yöneticisidir ve Türkiye’de devletin il düzeyindeki temsilcisidir. Valinin görev ve yetkileri Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, İl İdaresi Kanunu ve çeşitli yasal mevzuatlarda belirlenmiştir. Valinin temel görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Temsil: İlinde devleti temsil eder.
 2. Yönetim: İl özel idaresi, belediyeler ve köylerin genel yönetimiyle ilgili işleri denetler.
 3. Kanunların Uygulanması: Vali, il sınırları içinde devletin bütünlüğünü, Anayasa’ya ve kanunlara uygun olarak çalışmasını sağlamakla yükümlüdür. Kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve hükûmetin genel ve bölge politikalarının uygulanmasını sağlar.
 4. Güvenlik ve Asayiş: İlin güvenlik ve asayişini sağlamakla yükümlüdür. Gerekli hallerde ilde olağanüstü hal ilan edilmesi için içişleri bakanına teklifte bulunabilir.
 5. Yatırım ve Projeler: İldeki yatırım ve projelerin uygulanmasını koordine eder.
 6. İdari Yapının Koordinasyonu: İldeki kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerini koordine eder.
 7. Acil Durum ve Afet Yönetimi: Afet ve acil durumlarında koordinasyonu sağlar, gerektiğinde ilde kriz masası oluşturabilir.
 8. Atama ve Görevden Alma Yetkisi: İl içerisinde bazı kamu görevlilerinin atama ve görevden alınmasında yetkilidir.
 9. Kontrol ve Denetim: İl sınırları içerisinde devletin hizmetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde sunulmasını denetler.
 10. Meclis ve Encümen Kararlarına İtiraz: İl özel idare meclisinin ve belediye meclislerinin aldığı kararlara, kanunlarla verilen hallerde itiraz edebilir.
 11. Disiplin Yetkisi: İl sınırları içerisindeki kamu görevlileri üzerinde belirli disiplin yetkilerine sahiptir.
 12. Tayin ve Atama Yetkisi: Bazı kamu personelinin tayin ve atanmasında yetkilidir.

Bu yetkiler genel bir bakış açısıyla valinin yetkileridir. Ancak bu yetkiler, uygulamada detaylı olarak belirli mevzuatlarda ve yönetmeliklerde daha ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Valinin sorumlu olduğu kurumlar

Vali, bir ilin en üst düzey yöneticisi olarak il sınırları içerisinde faaliyet gösteren birçok kamu kurum ve kuruluşunun faaliyetlerini denetler, koordine eder ve rehberlik eder. Valinin sorumlu olduğu bazı önemli kurumlar şunlardır:

 1. İl Özel İdaresi: İlin yerel hizmetlerini gerçekleştiren ve il genel meclisi tarafından yönetilen kurumdur. Vali, İl Özel İdaresi’nin başkanıdır.
 2. Kaymakamlıklar: İlçelerde devletin temsilcisi olan kaymakamlar, valiye bağlı olarak görev yaparlar.
 3. İl Emniyet Müdürlüğü: İl sınırları içindeki asayiş ve güvenliği sağlamakla görevli olan kurumdur.
 4. İl Jandarma Komutanlığı: İl sınırları içinde, özellikle kırsal bölgelerde asayiş ve güvenliği sağlar.
 5. İl Milli Eğitim Müdürlüğü: İldeki eğitim faaliyetlerini denetler ve yönlendirir.
 6. İl Sağlık Müdürlüğü: İlin sağlık hizmetlerini koordine eder.
 7. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü: Tarım, hayvancılık ve orman konularındaki faaliyetleri denetler ve yönlendirir.
 8. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü: İlin kültür ve turizm faaliyetlerini koordine eder.
 9. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı: İlin sosyal yardım faaliyetlerini yürütür.
 10. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü: İlin çevre ve şehircilik ile ilgili faaliyetlerini denetler ve yönlendirir.
 11. AFAD İl Müdürlüğü: Afet ve acil durumlarla ilgili faaliyetleri yürütür.

Bunlar, valinin doğrudan sorumlu olduğu bazı kurumları temsil eder. Ancak vali, il sınırları içerisinde faaliyet gösteren tüm kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetleriyle ilgili genel denetim ve koordinasyon yetkisine sahiptir. Vali, aynı zamanda ildeki kamu kurumları arasında koordinasyonu sağlamakla yükümlüdür.

Kaymakam kimdir ve Görevleri Nelerdir?

Kaymakam, Türkiye’de ilçelerin en üst düzey yöneticisi ve devletin ilçe düzeyindeki temsilcisidir. İlçenin genel yönetimi, hizmetlerin koordinasyonu, güvenlik ve asayişin sağlanması kaymakamın sorumluluğundadır.

Kaymakamın başlıca görevleri şunlardır:

 1. Temsil: İlçede devleti temsil eder.
 2. Genel Yönetim: İlçe sınırları içerisinde devletin genel idaresini yürütür.
 3. Kanunların Uygulanması: İlçe sınırları içinde devletin bütünlüğünü, Anayasa’ya ve kanunlara uygun olarak çalışmasını sağlar.
 4. Güvenlik ve Asayiş: İlçenin güvenlik ve asayişini sağlar. Gerekli hallerde olağanüstü hal ilan edilmesi veya diğer güvenlik tedbirleri alınması için valiye öneride bulunabilir.
 5. Koordinasyon: İlçe sınırları içerisindeki kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerini koordine eder.
 6. İlçe Yatırım ve Projeleri: İlçedeki yatırım ve projelerin uygulanmasını koordine eder.
 7. Belediye Kararlarına İtiraz: Belediye meclislerinin aldığı kararlara, kanunlarla verilen hallerde itiraz edebilir.
 8. Denetim: İlçe sınırları içerisinde devletin hizmetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde sunulmasını denetler.
 9. Atama ve Görevden Alma: İlçedeki bazı kamu görevlilerinin atama ve görevden alınmasında yetkilidir.
 10. Disiplin Yetkisi: İlçe sınırları içerisindeki kamu görevlileri üzerinde belirli disiplin yetkilerine sahiptir.
 11. Afet ve Acil Durum Yönetimi: Afet ve acil durumlarında koordinasyonu sağlar ve gerekli tedbirleri alır.

Kaymakam, ilçenin genel idaresini yürüten bir yönetici olarak, valiye bağlı olarak görev yapar ve ilçedeki devlet hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludur. Aynı zamanda ilçede devletin bütünlüğünü ve hizmetlerin kanunlara uygun olarak yürütülmesini sağlamakla yükümlüdür.