mükellef nedir görevleri nedir

Mükellef, vergi kanunları gereğince vergi ödemekle yükümlü olan kişidir. Mükelleflerin vergi ile ilgili bazı görevleri şunlardır:

  1. Vergi beyannamelerini zamanında ve doğru bir şekilde vermeleri.
  2. Vergi ödemelerini zamanında ve doğru bir şekilde yapmaları.
  3. Vergi denetimlerinde istenen belgeleri sunmaları ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeleri.
  4. Vergi kanunlarında belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmeleri.

Mükellefler, vergi dairesine gelirlerini beyan etmek ve vergi ödemekle yükümlüdürler. Vergi ödemeleri, işletmeler için kurumlar vergisi, gelir vergisi, KDV gibi farklı türlerde olabilir. Kişisel olarak da gelir vergisi ödemekle yükümlü olan bireyler, beyanname vermek ve ödemelerini zamanında yapmak zorundadırlar