Much sayılabilen mi sayılamayan mı? 1

Much sayılabilen mi sayılamayan mı?

Soru biraz belirsiz, ancak “much” kelimesi genellikle sayılamayan (uncountable) isimlerle kullanılır. Örneğin:

  • “much water” (çok su)
  • “much time” (çok zaman)
  • “much information” (çok bilgi)

Ancak, “many” kelimesi sayılabilir (countable) isimlerle kullanılır. Örneğin:

  • “many books” (çok kitap)
  • “many people” (çok insan)

A lot of sayılabilir mı?

Evet, “a lot of” ifadesi, sayılabilir (countable) ve sayılamayan (uncountable) isimlerle birlikte kullanılabilir. İkisiyle de uyumlu bir şekilde kullanılabilir ve genellikle “birçok” ya da “çok” anlamına gelir. Örnekler:

  • Sayılabilir isimlerle: “a lot of books” (birçok kitap), “a lot of people” (birçok insan)
  • Sayılamayan isimlerle: “a lot of water” (çok su), “a lot of information” (birçok bilgi)

Bu ifade, geniş bir kullanım alanına sahiptir ve hem sayılabilir hem de sayılamayan nesneleri ifade etmek için kullanılabilir.

A Little Sayılabilenlerde kullanılır mı?

Evet, “a little” ifadesi genellikle sayılabilir (countable) ve sayılamayan (uncountable) isimlerle kullanılabilir. Bu ifade, bir miktar ya da az miktarda bir şeyi ifade etmek için kullanılır. İşte örnekler:

  • Sayılabilir isimlerle: “a little money” (biraz para), “a little time” (biraz zaman), “a little help” (biraz yardım)
  • Sayılamayan isimlerle: “a little milk” (biraz süt), “a little information” (biraz bilgi), “a little patience” (biraz sabır)

“A little,” genellikle sınırlı miktarda olan bir şeyi belirtir ve genellikle olumlu bir anlam taşır.