Akıl yürütme nedir ve örnek? 1

Akıl yürütme nedir ve örnek?

Akıl yürütme, bir dizi düşünce sürecini kullanarak bir sonuca varma veya bir problemi çözme sürecidir. Bu süreç, mevcut bilgileri kullanma, mantıksal düşünme, çıkarımlar yapma ve genellikle kritik düşünceyi içerir. Akıl yürütme, genellikle belli bir sorunu çözmek veya bir karara varmak için kullanılır.

Örnek olarak, aşağıda bir akıl yürütme örneği verilmiştir:

Soru: Bugün dışarı çıkmak istiyorum, ancak hava durumu nasıl?

Akıl Yürütme:

 1. Bilgi Toplama: İlk adım olarak, hava durumuyla ilgili bilgi toplamak önemlidir. Hava durumu raporlarına veya hava durumu uygulamalarına başvurabiliriz.
 2. Bilgileri Analiz Etme: Hava durumu raporunu inceledikten sonra, bugünün hava durumunu anlamak için gerekli bilgilere sahip oluruz. Örneğin, sıcaklık, yağış olasılığı, rüzgar hızı gibi faktörleri değerlendirebiliriz.
 3. Sonuca Varma: Elde ettiğimiz bilgiler ışığında, dışarı çıkmak için uygun bir gün olup olmadığına karar veririz. Örneğin, güneşli bir günse ve sıcaklık uygunsa, dışarı çıkmak isteyebiliriz. Ancak, yağmurlu veya çok soğuk bir günse, dışarı çıkmak yerine başka bir aktivite düşünmeyi tercih edebiliriz.

Bu örnek, basit bir günlük karar verme sürecini göstermektedir. Akıl yürütme, daha karmaşık sorunlarla karşılaşıldığında da kullanılır, ancak temel prensipler genellikle aynıdır: mevcut bilgileri değerlendirme, mantıklı çıkarımlar yapma ve sonuca varma.

Akıl yürütme yolları?

Akıl yürütme, farklı yollar ve stratejiler kullanarak gerçekleştirilebilir. İşte bazı temel akıl yürütme yolları:

 1. Dedüktif Akıl Yürütme:
  • Genelden özele doğru bir yaklaşımı temsil eder.
  • Genel bir ilkedir veya genel bir durumdan yola çıkarak özel bir durumu çıkarır.
  • Örnek: “Bütün insanlar ölümlüdür. John bir insandır, bu nedenle John ölümlüdür.”
 2. İndüktif Akıl Yürütme:
  • Özelden genele doğru bir yaklaşımı temsil eder.
  • Belirli durumları gözlemler ve genel bir ilke veya kural çıkarır.
  • Örnek: “Bu kuğu beyaz. Bu diğer kuğuların da muhtemelen beyaz olduğu anlamına gelebilir.”
 3. Hipotetik-Dedüktif Akıl Yürütme:
  • Bir hipotez kurma, bu hipotezi test etme ve ardından sonuç çıkarma sürecini içerir.
  • Bilgi eksik olduğunda kullanışlıdır.
  • Örnek: “Eğer bu bitki daha fazla güneş alırsa, büyümesi muhtemelen hızlanacaktır.”
 4. Analitik Akıl Yürütme:
  • Bir sorunu parçalara ayırma ve her bir parçayı ayrıntılı bir şekilde inceleme sürecidir.
  • Sorunu daha küçük, daha yönetilebilir parçalara bölerek çözüme ulaşmayı amaçlar.
  • Örnek: Bir matematik problemini parçalara ayırarak her adımı analiz etme.
 5. Kıyaslamalı Akıl Yürütme:
  • Benzerlikleri ve farklılıkları değerlendirerek çıkarımlar yapma sürecidir.
  • İki veya daha fazla durumu karşılaştırarak anlam çıkarma.
  • Örnek: İki farklı ürünü karşılaştırarak hangisinin daha avantajlı olduğuna karar verme.
 6. Mantıksal Akıl Yürütme:
  • Mantıksal prensiplere dayanarak düşünce süreçlerini yürütme.
  • Önermeler ve çıkarımlar üzerinden mantık kurallarını kullanma.
  • Örnek: “Eğer A doğruysa ve B doğruysa, o zaman C de doğru olmalıdır.”

Bu akıl yürütme yolları, çeşitli düşünme süreçlerini ifade eder ve farklı durum ve sorunlara uygulanabilirler. Bir kişi genellikle bu farklı yolları bir araya getirerek karmaşık sorunları çözebilir veya daha etkili kararlar verebilir.

Tümdengelim Nedir?

Tümdengelim (dedüksiyon), genel bir ilkedir veya genel bir durumdan yola çıkarak özel bir durumu çıkarma sürecidir. Bu düşünme biçimi, genel bir kural veya prensip doğrultusunda özel bir durumu çıkarma işlemidir. Tümdengelim, genel bir kuralın doğruluğunu varsayarak, bu kurala uyan özel durumları belirleme veya çıkarımlarda bulunma sürecini ifade eder.

Örnek olarak:

 1. Genel Durum: Bütün insanlar ölümlüdür. (Genel ilke veya kural)
 2. Özel Durum: John bir insandır. (Belirli bir durum)
 3. Çıkarım: Dolayısıyla, John ölümlüdür. (Genel ilkeye dayalı özel durumdan yapılan çıkarım)

Bu örnekte, genel bir ilkenin (bütün insanlar ölümlüdür) özel bir durumu (John) içermesinden dolayı yapılan çıkarım tümdengelime örnektir. Tümdengelim, genelde geçerli olan bir durumu belirli bir duruma uygulayarak sonuç çıkarma mantığına dayanır.