misafirin eş anlamlısı

“Misafirin” eş anlamlısı olarak, “konuğun” kelimesi kullanılabilir. Diğer eş anlamlı kelimeler ise “zîrin”, “dâvetlî”, “mehmânın”, “istirâhatgâhın”, “yaşayanın”, “sakinenin”, “ikamet edenin”, “barınanın”, “kalmayanın” gibi kelimeler olabilir.