Kinizm(Sinizm), Kinik ve Diyojen

Kinizm diğer adıyla Sinizm; Sokrates’in öğrencisi olan Antisthenes’in öğretisi olan bir felsefe akımıdır.  Kynosarges Gymnasion’da Kinizm Okulunu kurmuştur, Antisthenes ve Dioegenes’in oluşturdukları ve yaydıkları felsefeye Sokratesçi öğreti adı da verilmektedir.

Kinik kelimesinin kyon’dan türetildiği düşünülürken, anlamı ise köpek ve köpeksidir. Sokratesçi okullardan biri olan Kinik Okulu, öğrencilerine mutluluğa ancak erdemle ulaşabileceklerini empoze etmiştir. Erdeme ulaşabilmek içinse dünyevi hazlardan uzak kalmayı, yadsımayı benimsemişlerdir.  Dünyevi hazların yanı sıra din, aile, kültür ve toplum gibi yargıları reddetmişlerdir.

Atinalı Antisthenes yaşı ilerlediğinde çevresindeki özenti felsefelerden ve dünya zevklerinden uzaklaşarak doğaya yakınlaşmıştır. Soylular içerinde geçen zevk dolu yılların ardından köleler gibi giyinerek, dünyevi zevklerden uzak durmuştur.

Sokrates’ten öğrendiği erdemleri diğer insanlarında anlayabileceği şekilde anlatmaya çalışan Antisthenes, bir nevi çilecilik ile tam bağımsızlığını kazanılabileceğini ve mutluluğa ulaşılabileceğini savunmuştur. Kinik öğretisine köpeksi adının verilmesinin nedeni Dioegenes’tir.  Dioegenes ölüleri gömmek için kullanılan toprak bir kapta yaşayarak eylemle birlikte felsefesini sürdürmüştür. Ruhsal ve bedensel isteklere sırtlarını çevirmiş, gerçek özgürlüğe kucak açmışlardır.

Halk arasında Kinik eylemsel felsefesi ses getirirken Krates, Kseniades, Oneskrites gibi önemli düşünürler yetiştirmiştir.  Kinik felsefesini yaygınlaşıp benimsenmesini sağlayan eylemleri sergileyen Dioegenes’tir,

Dioegenes, bilindik adıyla Diyojen rivayet edildiği üzere ömrünü bir fıçının içinde geçirerek toplumsal gereksinimlerden kendisini soyutlamıştır. Kinik felsefesinin öncüsü olarak anılan Diyojen, medeniyetin içinde medeniyetten uzak bir yaşam sürmüştür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.