Kalvinizm Nedir

Kalvinizm, İsviçreli Protestan Reformcu Jean Calvin’in öğretilerine dayanan Hristiyan mezhebidir. Kalvinizm, İncil’in kelime anlamına sadık kalarak Tanrı’nın egemenliğinin insanın özgür iradesi üzerinde olduğunu öğretir. Bu mezhep, insanların Tanrı tarafından seçilip seçilmediğini önceden belirlediğine inanır. Ayrıca, insanların Tanrı’nın yasalarına uymak için kendi başlarına güçleri olmadığını, ancak Tanrı’nın kendilerine verdiği lütuf sayesinde bu yasaları yerine getirebildiklerini savunur. Kalvinistler, Hristiyan Kilisesi’nin merkezi otoritesine karşı bağımsız bir yerel kilise yapısına inanırlar.