İsis Nedir? İsis Ne demek?

İsis, Mısır mitolojisinde önemli bir tanrıça olarak kabul edilir. Eski Mısır dininde, İsis, evlilik, doğurganlık, ölüm ve yeniden doğuş gibi konularla ilişkilendirilmiştir.

İsis, genellikle “gökyüzünün hakimi”, “mutluluğun sağlayıcısı” ve “güçlü büyücü” olarak tasvir edilir. Aynı zamanda, çocuklar ve hamile kadınlar için koruyucu bir rolü de vardır.

İsis’in hikayeleri, Mısır mitolojisinin önemli unsurlarından biridir. Örneğin, İsis ve kardeşi Osiris’in hikayesi, Eski Mısır’da birçok kez anlatılmıştır. Bu hikaye, Osiris’in karısı İsis tarafından öldürülen ve sonra yeniden diriltilen bir tanrı olduğunu anlatır.

İsis, Mısır mitolojisinde önemli bir yer tutar ve bu nedenle, Eski Mısır’da çok sayıda tapınak ve heykel İsis’e adanmıştır. Aynı zamanda, İsis’in hayatı ve özellikleri, batı dünyasında da ilgi görmüştür ve antik dönemlerden bu yana birçok sanat eserinde ve edebi eserde yer almıştır.