İlk yazılı tarihimiz: Orhun Yazıtları 1

İlk yazılı tarihimiz: Orhun Yazıtları

Türklerin bilinen ilk alfabesi olan Orhun alfabesiyle yazılmış olan Orhun Yazıtlarına, Göktürk Yazıtları’da denmektedir. Göktürk tarafından yazılan yapıtlar Türkler hakkında geniş bilgiler vererek, Türklerin tarihini yansıttığı için önemli bir yer tutmaktadır.  Türk dilinin gramer yapısı, değişimi, devlet anlayışı, devlet yönetimi, adetleri, kültürel ögeleri ve soydaşları hakkında bilgi veren Orhun Kitabeleri, Bilge Kağan ve Kül Tigin Yazıtlarından oluşmaktadır.

Bu iki yazıtı Yollıg Tigin’in yazdığı bilinmektedir, kendisi Bilge Kağan’ın yeğenidir. Abidelerin sonsuza kadar kalması temennisini içeren sözler geçtiği için yazıtlara Bengü Taşlar ismi de  verilmiştir.

İlk yazılı tarihimiz: Orhun Yazıtları 2

1889 yılında Moğolistan’ın Orhun Vadisinde bulunan yazıtların yazılış tarihi M.S. 8. yüzyılın başlarına dayandığı düşünülmektedir. Orhun Yazıtları II. Göktürk Kağanlığı’na ait yapıtlardır. Kül Tigin Yazıtı 732, Bilge Kağan Yazıtı 735 yılında yazılmıştır, dilbilimci Vilhelm Thomsen ve Vasili Radlof tarafından dili çözülmüştür.

15 Aralık 1893 yılında Danimarka Kraliyet Bilimler Akademisi’nde açıklanarak bilim dünyasına kazandırılmıştır.