Hasbi rabbi ne demek? 1

Hasbi rabbi ne demek?

“Hasbi Rabbi” Arapça bir ifadedir ve Türkçe’ye “Rabbim bana yeter” veya “Rabbim beni korur” gibi anlamlarla çevrilebilir. Bu ifade, İslam inancında sıkça kullanılan bir dua ve teslimiyet ifadesidir.

“Hasbi Rabbi” ifadesi, “hasbunallahu ve ni’mal wakeel” duasının başlangıç kısmıdır. Tam duanın anlamı “Allah bize yeter, O ne güzel vekildir” şeklindedir. Bu dua, bir kişinin zor durumlarda veya sıkıntılı anlarda Allah’a güven ve teslimiyetini ifade etmek için kullanılır.

İslam inancında, “Hasbi Rabbi” veya “hasbunallahu ve ni’mal wakeel” duası, güçlüklerle karşılaşıldığında, kaygı ve endişelerle başa çıkarken, Allah’ın yardımına ve korumasına olan inancı güçlendirmek amacıyla sık sık okunan bir duadır. Bu dua, kişinin Allah’a olan bağlılığını ve güvenini ifade etmek için önemli bir ifadedir.

hasbi rabbi cellallah ne demek?

“Hasbi Rabbi cellallah” ifadesi, “Hasbiyallahu la ilaha illa Huwa” duasının başlangıç kısmıdır. Bu Arapça dua, Türkçe’ye “Allah bana yeter, O’ndan başka ilah yoktur” şeklinde çevrilebilir.

Tam duası “Hasbiyallahu la ilaha illa Huwa ‘alayhi tawakkaltu wa Huwa Rabbul ‘Arshil ‘Azim” şeklindedir. Anlamı ise “Allah bana yeter, O’ndan başka ilah yoktur. Ben O’na güvendim ve O, ‘Arş’ın (tahtın) sahibidir, yüce Rabbimdir.” şeklindedir.

Bu dua, Müslümanlar arasında zor durumlarla karşılaşıldığında, güçlüklerle başa çıkarken ve Allah’a olan güveni pekiştirmek için sıkça okunan bir duadır. Bu dua, kişinin Allah’a olan bağlılığını ve teslimiyetini ifade ederken, Allah’ın sonsuz kudreti ve korumasına olan inancını da yansıtır.

Hasbiyallahu la ilaha illa Huwa duası

“Hasbiyallahu la ilaha illa Huwa ‘alayhi tawakkaltu wa Huwa Rabbul ‘Arshil ‘Azim”