Günah olan davranışlar nelerdir? 1

Günah olan davranışlar nelerdir?

Günah, dini inançlara göre suç sayılan iş ve davranışlar olarak tanımlanır. İslamiyet’e göre bazı günah örnekleri arasında yalan söylemek, iftira atmak, hırsızlık yapmak, dedikodu yapmak ve anne babaya saygısızlık etmek bulunmaktadır​​. İslam dininde en büyük günah, Allah’a şirk koşmak, yani O’na eş koşmaktır ve Kuran’da belirtildiği üzere şirk hariç tüm günahlar affedilebilir​​. Ayrıca, kadınlara özgü günahlar arasında kibir, haset, kindarlık, şehvet düşkünlüğü, oburluk, cimrilik ve tembellik sayılabilir​​. Bu bilgiler, genel İslami öğretilere dayanmakta olup, farklı İslami mezhepler ve kültürler arasında değişiklik gösterebilir.

Küçük günahlar nelerdir?

Küçük günahlar, İslami inançlara göre, kişinin ihmal edebileceği veya hafife alabileceği günahlar olarak tanımlanır. İslam geleneğinde, şeytanın insanları küçük günahlarla saptırabileceği ve bu günahların bile şeytana itaat anlamına geldiği belirtilir​​. Küçük günahların birikerek kişinin helakine neden olabileceği, bu yüzden bunlardan kaçınılması gerektiği vurgulanır​​. Ayrıca, Allah’ın küçük görülen her türlü günahı kaydettiği ve bu yüzden önemsenmeyen en küçük günahlar için bile dikkatli olunması gerektiği ifade edilir​​. Bir kişi hata yaptığında, kalbine bir siyah nokta konulduğu ve tevbe ile bu lekenin silinebileceği, aksi takdirde günahların kalbi tamamen kaplayabileceği belirtilir​​. Bu bilgiler, İslam’ın küçük günahlar hakkındaki öğretileriyle ilgilidir ve farklı İslami mezheplerde veya yorumlarda farklılık gösterebilir.

Büyük günahlar nelerdir?

İslam’da büyük günahlar (kebair) konularına göre şu şekilde sıralanabilir:

  • Kalple ilgili olanlar: Şirk, günahta ısrar, Allah’ın rahmetinden ümit kesmek, azabından emin olmak.
  • Dil ile ilgili olanlar: Zina iftirası, yalancı şahitlik, sihir, yalan yere yemin etmek.
  • Mide ile ilgili olanlar: Sarhoş edici içkiler içmek, yetim malı ve faiz yemek.
  • Cinsel organlarla ilgili olanlar: Zina, livata.
  • El ile ilgili olanlar: Hırsızlık, adam öldürmek.
  • Ayak ile ilgili olanlar: Savaş sırasında kaçmak.
  • Bütün bedenle ilgili olanlar: Ana-babaya itaatsizlik​