Anestezi Teknikeri haftada kaç gün çalışır? 1

Anestezi Teknikeri haftada kaç gün çalışır?

Anestezi teknikerleri genellikle haftada 40 saat çalışırlar, ancak bu çalışma süresi çalıştıkları kuruma ve ameliyat programına göre değişebilir​​. Devlet hastanelerinde çalışan anestezi teknikerleri için de haftalık çalışma süresi 40 saat olarak belirlenmiştir​​. Kamu sektöründe genel olarak çalışma saatleri haftada 40 saat olsa da, anestezi teknikerliği gibi özel pozisyonlarda bu süre, görevin gerekliliklerine ve kurum politikalarına göre değişiklik gösterebilir​​.

Bu bilgilerden hareketle, anestezi teknikerlerinin haftalık çalışma gün sayısı genellikle 5 gün olduğunu söyleyebiliriz, çünkü tam zamanlı bir çalışanın günlük 8 saat (haftada 5 gün çalışıldığında toplam 40 saat) çalışması yaygındır. Bununla birlikte, nöbetler veya acil durumlar gibi faktörler nedeniyle çalışma saatlerinin ve dolayısıyla gün sayısının artabileceğini unutmamak gerekir.

Anestezi Teknikeri Ne iş Yapar?

Anestezi teknikerleri, anestezi uygulamalarının hazırlanması ve uygulanmasında anestezi uzmanlarına yardımcı olan sağlık profesyonelleridir. İşleri, ameliyat öncesi, sırası ve sonrasında hastaların anestezi planlaması ve takibiyle ilgilidir. İşlerinin temel yönleri şunları içerebilir:

 • Ameliyat Öncesi Hazırlıklar: Hastaların ameliyat öncesinde anestezi için uygunluğunun değerlendirilmesine yardımcı olmak, ilaçların ve anestezi ekipmanlarının hazırlanması.
 • Ameliyat Sırası İzleme: Anestezi uygulanırken hastanın hayati fonksiyonlarını izlemek ve kayıt altına almak, anestezi uzmanının talimatları doğrultusunda ilaçları uygulamak.
 • Ekipman Bakımı: Anestezi cihazlarının ve ekipmanının bakımını ve sterilizasyonunu sağlamak.
 • Acil Durumlara Müdahale: Anestezi sırasında oluşabilecek acil durumlar için hazır bulunmak ve gerekli müdahaleleri yapmak.
 • Eğitim ve Danışmanlık: Hastalara ve ailelerine anestezi işlemleri hakkında bilgi vermek ve onları bilgilendirmek.
 • Kayıt Tutma: Hastanın anestezi kayıtlarını tutmak ve bu kayıtları güncellemek.

Anestezi teknikerlerinin rolü, çalıştıkları sağlık kuruluşunun türüne, büyüklüğüne ve anestezi departmanının ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilir. Onlar, ameliyat ekiplerinin vazgeçilmez üyeleri olarak kabul edilir ve bu alanda başarılı olabilmek için dikkatli, sorumluluk sahibi ve stres altında çalışabilme gibi özelliklere sahip olmaları beklenir.

Anestezi teknikeri Nerelerde çalışabilir?

Anestezi teknikerleri, sağlık sektörünün birçok farklı alanında çalışabilirler. Potansiyel iş alanları şunları içerebilir:

 1. Hastaneler: Devlet ve özel hastanelerin ameliyathanelerinde, yoğun bakım ünitelerinde ve acil servislerde çalışabilirler.
 2. Cerrahi Merkezleri: Özel cerrahi merkezler ve günübirlik ameliyat yapılan klinikler anestezi teknikerlerine ihtiyaç duyar.
 3. Doğum Klinikleri: Doğum sırasında anestezi uygulamaları için doğum klinikleri ve kadın doğum hastaneleri.
 4. Ağrı Klinikleri: Kronik ağrı yönetimi sağlayan kliniklerde anestezi teknikerleri, ağrı tedavisi prosedürlerinde yardımcı olabilir.
 5. Diş Klinikleri: Bazı diş klinikleri, özellikle büyük cerrahi müdahalelerde anestezi teknikerlerini kullanabilir.
 6. Üniversiteler ve Araştırma Kurumları: Eğitim veren veya araştırma yapan kurumlar, deneylerde ve eğitimde anestezi teknikerlerini istihdam edebilir.
 7. Askeri Hastaneler: Askeri sağlık tesisleri de anestezi teknikerlerini bünyelerinde barındırır.
 8. Mobil Cerrahi Birimleri: Afet ya da acil durum müdahale ekipleri içerisinde yer alarak mobil cerrahi birimlerde çalışabilirler.

Anestezi teknikerlerinin çalışabileceği bu alanlar, gerekli eğitim ve sertifikasyonlara sahip olmalarını ve sürekli gelişen tıbbi teknolojilerle güncel kalmalarını gerektirir. Ayrıca, farklı sağlık ortamlarında çalışabilme esnekliğine sahip olmaları ve multidisipliner sağlık ekipleri ile iş birliği içinde çalışabilmeleri önemlidir.