Eskilik Nedir? 1

Eskilik Nedir?

Kelime Kökeni: Ad

– Eski olan şey

– Eski kimse

– Antikite

– İlk çağ

– Eski olma durumu

Cümle içinde kullanımı: “Dünyada  ne kadar yeni şey varsa o kadar da eskilik mevcuttur.”