Ermen Nedir? 1

Ermen Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça-özel ad

– Ermeni

– Bu soyla ilgili olan

– Ermenistan halkından olan kimse

Cümle içinde kullanımı: “Ermen olduğunu biliyorum sadece hakkında başka bir araştırma yapamadım.”