Erkek Nedir? 1

Erkek Nedir?

Kelime Kökeni: Ad

– Zevc

– Koca

– insan ve hayvanın cinsinden birincisine mensup olanı

– Eş

– Kolay eğilip bükülmeyen

– Sert

– Mert

– Dişiyi dölleyecek cinste olan

Cümle içinde kullanımı: “Erkek çocuklarınıza vicdanı sorgulamayı öğretirken bir işi gayret ve şevk ile yapmayı da öğretin.”