Engebelik Nedir? 1

Engebelik Nedir?

Kelime Kökeni: Ad

– Sathı bozuk

– Yamru yumru yer

– Engebeli olma durumu

– Engebesi çok olma

Cümle içinde kullanımı: “Siz ancak düz yolları bilir engebelik arazilerden uzaklaşırsınız.”